Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Green & Gables interior asiakasrekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Green & Gables Interior

Y-tunnus 1789257-8

Osoite:

Fredrikinkatu 35 A

00120 Helsinki

puhelin: 0405180503

sähköposti: info(at)greenandgablesinterior.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö Merja Kataja-Tuomola

Rekisterin nimi

Green & Gables Interior asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskujen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekistöröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana.

Asiointitiedot

Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen, tarjottujen etujen käyttämiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot Green & Gables Interiorin tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Green & Gables Interiorin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.


Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.


Green & Gables Interior vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.